Beskrivelse av enheten

Enheten har følgende funksjoner:

  • Dagligarkiv og arkivdepot
  • Postmottak
  • Sentralbord
  • Servicetorg
  • Politisk sekretariat

For nærmere informasjon kontakt enhetsleder Thomas Richard Schjelderup på mobil 99 33 22 53 eller epost thomas.schjelderup@harstad.kommune.no