• Bevillingssaker
  Helsehuset administrerer lovverket knyttet til serverings-, salgs- og skjenkebevillinger. Bevillingssaker behandles etter serveringsloven (Lov av 13.6.1997 nr. 55) og alkoholloven (Lov av 2.6.1989 nr. 27 med senere endringer). Formannskapet avgjør søknader om fast salgs- eller skjenkebevilling samt serveringsbevillinger.
 • Serveringsbevilling
  Helsehuset administrerer serveringsbevillinger. Serveringsbevillingssaker behandles etter serveringsloven (Lov av 13. juni 1997 nr. 55).
 • Skjenkebevilling
  Helsehuset administrerer salgs- og skjenkebevillinger. Bevillingssaker behandles etter alkoholloven (Lov av 2.6.1989 nr. 27 med senere endringer)
 • Salgsbevilling
  Helsehuset administrerer salgs- og skjenkebevillinger. Bevillingssaker behandles etter alkoholloven (Lov av 2.6.1989 nr. 27 med senere endringer).
 • Ansvarlig salg
  Harstad kommune tilbød fra våren 2009 kompetansekurset Ansvarlig Salg.
 • Ansvarlig vertskap
  Ansvarlig vertskap er et tiltak som tilbyr ledere og ansatte på byens skjenkesteder og hoteller kursing i tema som overskjenking, skjenking av mindreårige, samt forebygging av rusrelatert vold og andre aktuelle områder.
 • Etablererprøven
  Serveringsloven bestemmer at styrer ved virksomheter som har serveringsbevilling, skal ha bestått etablererprøven.
 • Kunnskapsprøve om alkohollovgivningen
  Ordningen med avleggelse av kunnskapsprøve om alkohollovgivningen startet opp 1. juli 1999.