Seljestad drone panorama 2018

 


Kontaktinfo:

Rektor: Ellen K. Andreassen
Telefon: 90709432
e-post: ellen.andreassen@oppvekst.harstad.kommune.no

Besøksadresse:
Seljestadveien 60
9407 Harstad

Postadresse:
Postmottak
9479 Harstad

Tlf: 77 02 63 60
Send e-post: seljestad.ungdomsskole@harstad.kommune.no

Organisasjonsnummer: 974626861


Skolemiljø og mobbing

Skolen har nulltoleranse for mobbing. Ønsker du som elev å melde fra om at du ikke har det trygt og godt på skolen kan du gjøre det her:
Mobbeknapp


Seljestad ungdomsskole ligger inntil Seljestadveien, med nærhet til sentrum, havet og marka med folkeparken.

Skolens hovedmålsetning er å skape samhørighet, være en inkluderende arena for elever, foresatte og ansatte. Det skal legges vekt på pedagogisk utviklingsarbeid, spesielt med sikte på å oppfylle intensjonene i kunnskapsløftet, samt tilpasse driften til nye skolebygninger.

  • Våre elever skal oppleve et trygt og godt læringsmiljø, der de mestrer og utvikler seg faglig og sosialt.
  • Elevenes resultater skal være på nasjonalt nivå eller høyere.

Seljestad ungdomsskole