Fire av disse har kjent smittevei. En er importsmitte sørfra og for den siste så pågår smittesporing fortsatt. 

Utbruddet på Meløyvær vokser i omfang. Det er nå 14 personer i dette utbruddet, hvorav 8 befinner seg i Harstad. Smittesporingen indikerer at det har vært en massesmittehendelse på Puben på Meløyvær den 9. og 10. juli. Vi har tidligere gått ut med at alle som var innom dette utestedet disse to dagene må teste seg. Dersom det fortsatt er personer som ikke har testet seg og var innom Puben disse dagene, må disse teste seg snarest. 

På grunn av smitte anbefaler kommunen at alle som var innom Freequent på bysenteret i Harstad på tirsdag den 13. og onsdag den 14. juli kl. 14:00 – 18:00 begge dagene, tester seg. Det er ikke nødvendig å gå i karantene dersom du ikke har symptomer.

Det har vært stor testaktivitet på Luftveisklinikken i dag og 240 personer er testet der i dag. I hovedsak har dette vært personer som var på konserten til Violet Road onsdag 14. juli. Vi understreker at vi fortsatt ikke har kjennskap til om noen ble smittet under konserten. Det vi vet er at det var noen personer tilstede på konserten, som var i smitteførende fase. Dette er bakgrunnen til at vi ønsker at alle som var på konserten tester seg. 

Vi har i tillegg et annet utbrudd i Harstad nå. Dette er et utbrudd som gradvis har vokst i omfang siste syv dager. Smittesporing har avdekket at det er ni personer i dette utbruddet. Vi vet enda ikke kilden til utbruddet, men vi vet at personer i smitteførende fase har vært på City bar og diner og på Verftet. Vi har ikke holdepunkter for at noen ble smittet på Verftet 9. juli, men siden det har vært personer i smittsom fase innom Verftet denne kvelden, så ønsker vi at alle som var der, tester seg. Det ble i går sendt sms til alle gjestene som var registrert.