Utbruddet på Meløyvær har kommet opp i 11 positive personer, men bare fem av disse oppholder seg i Harstad. De andre smittede er reist til andre kommuner.  

Flere smittede personer var på konserten på Meløyvær onsdag 14. juli. Det har vært konferert med utbruddsgruppa til FHI og vi har blitt enige om å anbefale test på alle som var på konserten. Sms om dette vil bli sendt ut til alle som har løst billett til konserten. 

Vi ber alle som har vært på nærbutikken på Bjarkøy og i kiosken på Bjarkøy onsdag den 14. juli, mellom kl. 13:30 – 15:00, om å teste seg. 

Smittesporingsteamet har i dag avdekt at det også har vært smittede innom Verftet fredag 9. juli. Vi har fått gjestelister over hvem som var tilstede. Det er sendt ut sms til alle som var der den dagen med anbefaling om å teste seg. 

Testkapasiteten på Luftveisklinikken er økt for å klare å teste alle vi nå anbefaler test til. Det kan være at vi må bruke både lørdag og søndag på å få testet alle. Pandemitelefonen vil holde åpen i morgen og på søndag for å svare på koronarealterte spørsmål.