Saksliste

Opprett sak/aktivitet

Konstituering

2 | Protokollunderskrivere
1 | Godkjenne innkalling, kjøreplan og saksliste
3 | Dagsaktuelle saker/spørsmål
6 | Innlegg om politireformen v/ politimester Astrid E. Nilsen og politistasjonssjef Frank Sletten
4 | Innbyggernes spørretime

Saker

42 | Spørsmål - kapasitet til å ta imot utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten
150 | 2.tertialrapport budsjett 2021
151 | Status og tiltak for bedre tjenester i helse- og omsorgssektoren
152 | Olavsgården 1 etg
153 | Orientering om prosjektet Samhold og tilhørighet
154 | Fontenehus - evaluering og videreføring av drifts tilskudd
5 | Miljøfyrtårn
155 | Strategiplan barnefattigdom 2022-2025
156 | Strategi for økt barnehagedekning og løpende opptak
157 | Orientering om rapport vedrørende tematikken ungdom og rus i Harstad 2020-2021
158 | Vertskommunesamarbeid mellom NAV og kommunene Harstad, Kvæfjord, Ibestad, Tjeldsund
159 | Kommunestyrets vedtak sak 21/62- utredning av behovet for ressurser til brannforebygging overfor risikogrupper
160 | Merknads- og sluttbehandling-Detaljert reguleringsplan for Grønnebakkan
161 | Strategi for økt materialgjenvinning - HRS
162 | Ungdata 2021
163 | vedtekter ungdomsråd
164 | Orientering om avvik 1.halvår 2021
165 | Orienteringssak - Kvalitetssikring av valg til domstolene
166 | Kontrollutvalget - antall medlemmer for resten av valgperioden 2019 - 2023
167 | Fritak og suppleringsvalg barn og unges representant til utvalg for plansaker
168 | Suppleringsvalg til Sørbygda lokalutvalg
169 | Suppleringsvalg til Øyriket lokalutvalg
170 | Suppleringsvalg - Fritak Einar Jahre Mustaparta
171 | Søknad om fritak som 3. varamedlem til Valgkomitéen