Kommunestyret 26. august 2021 from Harstad kommune on Vimeo.

Konstituering

0 | Kulturelt innslag
1 | Protokollunderskrivere
2 | Godkjenne innkalling, møteplan og saksliste
3 | Dagsaktuelt
4 | Innbyggernes spørretime

Saker

FO 21/31 | Spørsmål – er ikke kommunen i stand til å gi eldre pleietrengende en verdig omsorg
FO 21/32 | Spørsmål – underbemanning i helse og omsorg
FO 21/33 | Spørsmål – vedr. «Bakgården»
FO 21/34 | Spørsmål – uteområder i skoler og barnehager
PS 21/118 | Kommunal Garanti - Harstad Klatreklubb
PS 21/119 | Detaljreguleringsplan for Kollektivknutepunkt Harstad sentrum - Merknads- og sluttbehandling
PS 21/120 | TV-aksjon NRK Plan 2021 - oppfordring til bidrag
PS 21/121 | Stortings- og sametingsvalget 2021 - Valg av samevalgstyre
PS 21/122 | Stortings- og sametingsvalget 2021 - Suppleringsvalg til stemmestyret Bergseng
PS 21/123 | Stortings- og sametingsvalget 2021 - Suppleringsvalg til stemmestyret Kila krets
PS 21/124 | Suppleringsvalg til Trondenes Tingrett 2021 - 2024
PS 21/125 | Søknad om fritak fra politiske verv
PS 21/126 | Suppleringsvalg etter innvilget fritak - Alf M. Fagerheim (SP)
PS 21/127 | Endring av reglement for politiske styringsorganer for perioden 2019 – 2023
PS 21/128 | Forslag til uttalelse – nei til dyrere bensin og diesel NB: Saken er innkommet etter fristens utløp