Det var både snorklipping, taler, kulturelt innslag, kaffe og kaker da de tre enhetene Enhet for bo og oppfølging, Enhet for heldøgns omsorg og Enhet for hjemmetjenester nylig markerte at de har inngått samboerskap i Storgata 5 midt i Harstad sentrum.

Enhetsleder for hjemmetjenester, Sissel Fenes klar til å servere kake.
Enhetsleder for hjemmetjenester, Sissel Fenes klar til å servere kake. Foto: Torill Pettersen

Til stede var inviterte gjester fra Helse- og omsorgsutvalget i Harstad kommune, eldrerådet, brukerutvalget, rådmann, kommunalsjef og ulike rådgivere, - i tillegg til de 23 personene som har sitt daglige virke i Storgt 5.

Bakgrunnen for etableringen var en prekær plassmangel som har bygget seg opp over flere år, etter hvert som tjenestetilbudet har økt, uten at lokalene har blitt utvidet.

Alle tre enhetene, som til sammen utgjør cirka 550 årsverk, har samlet sine administrasjonskonsulenter, fagutviklere, leder for Foyer-satsingen og enhetsledere i de nye lokalene. I tillegg finnes kreftkoordinator, nettverks- og fritidskoordinatorer, demenskoordinator og hukommelsesteam på samme sted. Dette er utøvende personell som jobber avdelingsovergripende og dermed ikke har naturlig tilhørighet sammen med tjenesteutøvende enkeltavdelinger.

De nye, felles lokaler gir bedre grunnlag for samarbeid på tvers av enhetene og bedre utnyttelse av den samlede administrative kapasiteten.