Harstad kommune har to aktivitetssentre; ett på Sama og ett i Kanebogen

- Begge sentrene er åpent for alle, men Kanebogen har jo et naturlig nedslagsfelt sør i kommunen, så vi håper senteret kan bli spesielt brukt av de som bor sør for sentrum, sier Ingeborg Skjervum, avdelingsleder for aktivitetssentrene i Harstad kommune.

Kanebogen aktivitetssenter 5.jpg
Ingeborg Skjervum, avdelingsleder for aktivitetssentrene i Harstad kommune. Foto: Øivind Arvola

Skal være enkelt å besøke

Hun er opptatt av at terskelen til å bruke sentrene skal være så lav som mulig. Her er det åpent for alle. Men siden senteret i Kanebogen er plassert i samme bygg som et borettslag, tror mange at det er mest forbeholdt beboerne. Men slik er det ikke.

Meningsfulle dager i et fellesskap

- Nei, her er alle velkommen. Vårt mål er å være et tilbud for alle som ønsker å ha meningsfulle dager i et fellesskap, der de kan møte nye mennesker eller kjente og kjære, sier miljøvertene Liv Ditlefsen Løvseth og Hilde Finjord Jensen. De sørger for trivsel og aktiviteter gjennom hele uka på senteret.

- Vi ønsker å styrke god helse og livskvalitet i befolkningen. Slik kan vi bidra til at flere bor lenger hjemme i egen bolig og trives med det. Vi skal gi et godt innhold i hverdagen til våre besøkende, et sted å være – og vi har god plass til flere, sier Løvseth.

Kanebogen aktivitetssenter 1.jpg
Miljøvertene Liv Ditlefsen Løvseth og Hilde Finjord Jensen ordner varene som er til salgs på Kanebogen aktivitetssenter. Foto: Øivind Arvola

Mange tilbud

Aktivitetssenteret har en rekke faste programposter man kan delta på i løpet av uka. Det er kulturarrangementer og aktiviteter tilpasset ulike aldre, kjønn, kulturer og interesser.

Her er det tilbud innen trim, stikking, håndarbeid eller maling, og flere til. Det er ofte kulturarrangement gjennom den kulturelle spaserstokken, formiddagstreff, hyggestund, bingo, messer eller tombola. Og de har en egen «husbutikk» med salg av høreapparat-batterier, garn og strikkeutstyr.

Kanebogen aktivitetssenter 4.jpg
Kultur og underholdning: Det er ofte små konserter og underholdning i aktivitetssenteret. Foto: Øivind Arvola

Frivillig

- Hvis noen har lyst til å være frivillig hjelper på senteret er vi også glad for det, det å være frivillig er positivt i dobbel betydning, da det er godt at det er bruk for en og samtidig gjør man en liten innsats for andre. Det kan være å hjelpe til på kjøkkenet, eller gå tur med en som ikke selv kommer seg ut, sier Jensen.

Det mest populære tilbudet

Det er likevel ikke tvil om at cafeen, med kaker, rundstykker og middagstilbud hver dag, er et veldig populært tilbud.

- Mange kvier seg for å lage mat og spise alene hjemme. Det kan være kjedelig og et ork for noen. Da er folk velkommen hit, hvor de kan kjøpe frokost, lunsj eller middag, sier Geir Magne Jensen, som er kokk på aktivitetssenteret. Han og hans medhjelpere har en variert middags-ukesmeny, der de kan tilby alt fra tradisjonell hjemmelaget husmannskost til mer moderne retter, i to størrelsesvarianter.

Kanebogen aktivitetssenter 3.jpg

Nils-Gunder Olsen (t.v) og Geir Magne Jensen har har en variert middags-ukesmeny, der de kan tilby alt fra tradisjonell hjemmelaget husmannskost til mer moderne retter, i to størrelsesvarianter. Foto: Øivind Arvola

Snekkerverksted

En av brukerne er Birger Losvik. Han er svært fornøyd med senteret, men tror ikke at alle kjenner til tilbudene, og dermed ikke kommer innom.

- Blant annet har vi et godt utstyrt snekkerverksted der fire personer kan være samtidig. Her er utstyr og maskiner for det meste, så det er bare å ta kontakt med miljøvertene/ansatte, så får man bruke verkstedet, sier han.

Lag og foreninger kan bruke senterets møterom gratis på dagtid, og mot en liten husleie på kveldstid.

Kanebogen aktivitetssenter 2.jpg
Birger Losvik i det velutstyrte snekkerverkstedet til aktivitetssenteret. Foto: Øivind Arvola

Samarbeid og velforening

Aktivitetssenteret har en egen velforening som arrangerer aktiviteter i samarbeid med de ansatte, og kommer med innspill til driften av senteret. Samtidig er det en partner som kan søke midler til forskjellige nye tilbud.

- Vi ser gjerne at flere ønsker å være med å påvirke tilbudet vi har, og kan være aktiv i foreningen. Det er både sosialt og man gjør noe for andre, så vi ønsker flere velkommen. Det er flott hvis noen har lyst til å være frivillige, for eksempel i velforeningen, sier Skjervum,

- Vi ønsker å være en del av et levende og pulserende tilbud i nærmiljøet, så det er bare å ta kontakt.

Aktivitetssenteret på Kanebogen har en egen Facebook-side, der meny og aktiviteter legges ut.


Formålet til aktivitetssentrene i Harstad:

 • Fremme helse og forhindre ensomhet og isolasjon.
 • Støtte eldre som en samfunnsressurs, og ser på viktigheten av at folk skal føle seg til nytte, at noen har bruk for dem.
 • Ha fokus på trivsel, samvær, aktivitet, mestring og livskvalitet.
 • Tilby et mangfoldig aktivitetstilbud tilpasset ulike aldre, kjønn, kulturer og interesser.
 • Samarbeide med grupper, lag og foreninger

Faste aktiviteter

 • ​Åpen kafé alle hverdager mellom kl. 09.00- 15.00 med god, variert og hjemmelaget mat, salatbar
 • Middag serveres mellom kl. 13.30- 15.00
 • Åpen butikk alle dager
 • Snekkerverksted tilgjengelig alle dager
 • Ulike aktivitetsrom tilgjengelig alle dager
 • Hustrim mandag og fredag kl 10.00
 • Bingo tirsdager kl. 12.00.
 • Strikkekafé e.l.  onsdager
 • Sangstund/andakt torsdager
 • Likeperson/hørsel HLF 1 gang/mnd. annonseres på oppslagstavle og Facebook.’

Andre aktiviteter

 • Eget trimrom
 • Ulike aktivitetstilbud tilpasset brukerne (f.eks. stikking, håndarbeid, maling)
 • Kulturarrangement gjennom den kulturelle spaserstokk
 • Arrangement av ulike slag, formiddagstreff, hyggestund og bingo
 • Messer/ tombola/ åresalg 
 • Butikk med salg av høreapparat-batterier, garn og strikkeutstyr
 • Snekkerverksted
 • «Bestestue»; koselig stue til bruk for aktivitetssenterets bruker
 • Aktivitetssenterets velforening som skal ivareta brukernes interesser ved senteret og stimulere til et aktivt og trivelig miljø sammen med de ansatte
 • Husmor-tjenesten for omsorgsboligene Kanebogmyra 6 og Kanebogen bo og servicesenter.