Pårørende møteplass er et nasjonalt konsept som er implementert i et samarbeid mellom UNN Harstad , LPP (Lokallaget til landsforeningen for pårørende innen psykisk helse, Harstad og Kvæfjord kommune.

På møteplassen møtes pårørende til psykisk syke og ansatte innen psykiatrien for å utveksle erfaringer om å leve sammen med personer som har psykiske lidelser og/eller rusproblemer.

 

Samhandlingsprisen som er på 50.000 kroner, deles ut av UNN og kommunene i lokalsykehusområdet i fellesskap. I statuttene til Samhandlingsprisen heter det at prisen skal gå til et pasientrettet samhandlingstiltak mellom hele eller deler av UNN HF og en eller flere kommuner. Systematikk, brukermedvirkning forebygging, løsningsfokus og god ressursutnyttelse vektlegges. OSO er jury for prisen.

 

Begrunnelse:

OSO fremhever tiltakets godt forankrede brukermedvirkning som bidrar til  å styrke kommunikasjon og samarbeidet mellom partene, samt ivaretakelse av pårørende på deres egne premisser. Det systematiske arbeidet mellom fagpersoner og pårørende bidrar til gjensidig læring og tjenesteutvikling.

samhandlingsprisen_2016_2048x1568_1048x802.jpg