Alle samer fra Norge som er over 18 år eller fyller 18 år i valgåret, har rett til å registrere seg i valgmanntallet. Samer som er statsborgere i andre nordiske land kan registrere seg i valgmanntallet dersom de den 30. juni i valgåret står innført i folkeregisteret som bosatt i Norge.

Samer som ikke er fra et nordisk land, kan registrere seg i valgmanntallet dersom de har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen.

Innmelding via internett

For å melde deg inn via internett må du logge inn med ID-portalen/MinID.

Login ID Porten small.png 

Innmelding via papirskjema

Last ned pdf-skjemaet under, fyll det ut og send det utfylt og underskrevet til Sametinget.

Innmeldingsskjema (sørsamisk-norsk).pdf 200,55 kB  
Innmeldingsskjema (lulesamisk-norsk).pdf 197,50 kB 
Innmeldingsskjema (nordsamisk-norsk).pdf 203,00 kB