Kommune: Harstad

Søker: SalMar Farming AS

Søknaden gjelder: Biomasseøkning - 2 180 t

Størrelse: 5 780 t

Lokalitet: Mollvika

Kartref.: N 69˚ 56.192 Ø 16˚ 43.479

Kontaktperson: Stefan Paulsen tlf.: 909 74 507

Søknaden er utlagt til offentlig ettersyn på Rådhuset i Harstad kommune og på kommunens hjemmeside www.harstad.kommune.no

Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig til Harstad kommune, c/o Postmottak, postboks 1000, 9479 Harstad innen 1. juni 2018. For mer informasjon angående saksgangen, se veileder for søknadsskjema ved nettadresse: http://www.fiskeridir.no/akvakultur/skjema

Lenke til dokumenter: http://einnsyn.harstad.kommune.no/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/553109