I forbindelse med at Harstad og Bjarkøy ble slått sammen til en kommune 1. januar 2013 ble all saksbehandling i tidligere Bjarkøy kommune avsluttet pr 31. desember 2012.

Alle saker som var under behandling i Bjarkøy kommune pr 31.12.2012 skal opprettes på nytt i nye Harstad kommunes saksbehandlingssystem så raskt som mulig. I den sammenheng vil det i en periode fremover måtte påregnes lenger saksbehandlingstid enn normalt i nye Harstad kommune. Dette gjelder spesielt enhetene Areal- og byggesakstjenesten (ABY), Bygg- og eiendomstjenesten (BYG), og Drift- og utbyggingstjenesten (DRU).

Ved spørsmål kontakt

Areal og byggesakstjenesten v/enhetsleder Jan Inge Lakså
E-post: Jan-Inge.Laksaa@harstad.kommune.no
Mobil: 908 97 503
Telefon: 77 02 67 70

Bygg og eiendomstjenesten v/enhetsleder Jan Dag Stenhaug
E-post: jan.stenhaug@harstad.kommune.no
Mobil: 976 58 950
Telefon: 77 02 69 00

Drift og utbyggingstjenesten v/enhetsleder Svein Arne Johansen
E-post: svein-arne.johansen@harstad.kommune.no
Mobil: 913 06 210
Telefon: 77 02 68 00