HArstad kommunen har en egen plan for opplæring av flerspråkilge barn.

Planen finner du her: «Plan for opplæring av flerspråklige barn i grunnskolealder – Velkommen!»