Desember er en kjent risikomåned, som ofte viser seg å ha mange blå grader.  De fleste av oss bruker da mye elektrisk oppvarming, vi fyrer mer med ved og vi koser oss med levende lys. Vi lager mer mat på og i komfyren og vi nyter god drikke. Dette er faktorer som kan øke sannsynligheten for at brann oppstår, og/eller at brannen får alvorlige konsekvenser. Det er derfor viktig at alle tester røykvarsleren hjemme, og eventuelt bytter den ut om den ikke virker. Møt derfor på brannvesenets stand på Sjøkanten senter den 1. Desember ca. klokken 11:00. Det vil bli gitt ut GRATIS batterier, og gode tips om f.eks.  fyring hvis du ønsker. Du kan også snakke med det lokale el-tilsyn og Gjensidige på samme stand. 

Krav om røykvarslere i alle boliger: 
Alle boliger skal ha røykvarslere eller brannalarmanlegg. Du må ha minst en røykvarsler i hver etasje. Har du en bolig med mange rom eller flere etasjer bør du i tillegg seriekoble røykvarslerne. Seriekoblede varslere øker sannsynligheten for at du får tidlig varsel og derfor også tid til å evakuere. 

Når varsleren ikke virker:
Av og til er røykvarsleren ødelagt eller utgått på dato. Det er derfor viktig å teste at røykvarsleren virker, se etter datostempling og skifte batteriene jevnlig. Noen «låner» batteriet fra varsleren når batteriet til TV-kontrollen slutter å virke, eller de fjerner dårlige batterier i røykvarsleren uten at disse erstattes med nye batterier, når varsleren begynner å pipe. Siden røykvarsleren er den billigste forsikringen vi har for å redde liv, er det viktig at den virker!  Bytt derfor batteri 1. Desember!

Røykvarslerdagen er et samarbeid mellom Norsk brannvernforening, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Det lokale el-tilsyn, Gjensidige og Brannvesenet. 

For tips om røykvarsleren og riktig plassering, gå inn på https://roykvarslerdagen.no/
 

Andre nyheter, nyttige tips, konkurranser og lokale arrangementer kunngjøres på Facebook, så følg Harstad brann og redning på https://www.facebook.com/search/top?q=harstad%20brann%20og%20redning