Fornyer vannforsyningen på Kjøtta

På øya Kjøtta foregår en etterlengtet fornying av vannforsyningen. Det er god fremdrift i prosjektet, og alle strekk er ferdig trukket. Montasjearbeid av koblinger og ventiler pågår.

Første del ferdig

Trykktesting og kloring utføres på den første strekningen i uke 38. Slik det ser ut nå regner vi med å være ferdig med arbeidene på vannledningen i månedsskiftet september/oktober. Alle abonnentene vil få informasjon via SMS når vannforsyningen er på plass igjen.

Kostnadseffektiv arbeidsmetode

Harstad kommune fornyer vannforsyningen på Kjøtta. Fornyingen skjer med såkalt NoDig metode, eller såkalt inntrekning. Det betyr at man installerer de nye rørene inni de eksisterende rørene, og graver kun innføring- og mottaksgrop, i tillegg til minimale groper på tilkoblingspunktene for hver bolig. Foto: Anja-Renate Høiseth

- Vi utfører fornyingen med såkalt NoDig metode, også kalt inntrekning. Det betyr at vi installerer de nye rørene inni de eksisterende rørene, og graver kun innføring- og mottaksgrop, i tillegg til minimale groper på tilkoblingspunktene for hver bolig, sier prosjektleder for vann og avløp i Harstad kommune, Anja-Renate Høiseth. Metoden har flere fordeler.

Store besparelser

- Det korter ned på anleggstiden og begrenser inngrepene i etablerte hager og dyrket mark. I tillegg er behovet for tilførte og deponerte masser kraftig redusert. Denne metoden gir store gevinster for både grunneiere og kommunen. Det har også positive konsekvenser for videre forvaltning av vann- og avløpstjenestene, da vi kan fornye ledningsnettet mer kostnadseffektivt, der hvor metoden er hensiktsmessig.

Solid kompetanse

Prosjektet utføres i egenregi, i et samarbeid mellom kommunens kjørekontor og rørleggeravdeling. Byggeleder Ronald Karlsen har med seg solid kompetanse på oppdraget, Gull-Erik Bergflødt, Einar Davidsen, Carl Villem Kullas Jensen (lærling anleggsmaskinfører), Ron Hofsøy, Tor Johansen og Werner Andersen.

Jeg må også få rette en takk til abonnenter og brukere av eiendommene på øya som har vært så tålmodige. Vi har bare fått gode tilbakemeldinger fra grunneiere, som har vært udelt positive, både under planlegging og under utførelsen, sier Høiseth.


Oppdatering 22. september 2022
Her kommer en oppdatering på prosjektet på Kjøtta: Vi jobber fortsatt med prosjektet, men manglende levering av enkelte deler gjør at vi er noe forsinket.
Delene som trengs for å fullføre prosjektet ble bestilt i sommer, og skulle etter planen vært levert til oppstarten av arbeidene i august. Det skjedde ikke, men vi fikk forsikringer fra leverandøren om at delene skulle bli levert slik at vi slapp forsinkelser i prosjektet. Dermed valgte vi å starte opp arbeidene. Uforutsette hendelser utenfor vår leverandørs kontroll har gjort at vi fortsatt venter på en leveranse som ikke har ankommet Harstad. Så snart vi får alle delene, vil arbeidet fortsette for fullt, slik at vi får ferdigstilt arbeidene.