Rita Johnsen har de siste fire årene vært rådmann i Målselv kommune. Hun også erfaring som kommunalsjef, enhetsleder, daglig leder i bedriftshelsetjeneste, ledende helsesøster og sykepleier og lærer i videregående skole. Rita Johnsen er utdannet sykepleier, har videreutdanning som helsesøster, pedagogisk utdanning og videreutdanning i ledelse. Hun er nå i ferd med å sluttføre en Master i Ledelse ved Høgskolen i Harstad.

 

  • Jeg er svært tilfreds med at vi har fått Rita Johnsen med på laget, sier rådmann Hugo Thode Hansen. I Rita Johnsen får vi en tydelig, synlig og dialogbasert kommunalsjef med erfaring fra toppledelse og ledelse av helse- og omsorgssektoren. I tillegg har hun faglig innsikt og solide personlige egenskaper. Som rådmann har Rita Johnsen ledet en driftsmessig omstilling som har skapt balanse i kommuneøkonomien i Målselv samtidig som kommunen har gjennomført investeringer og videreutviklet tjenestetilbudet, fortsetter Hansen.

 

  • Rita Johnsens viktigste oppgave blir å videreutvikle tjenestetilbudet i tråd med endrede behov og rammebetingelser og å sørge for en best mulig drift av kommunens helse- og omsorgstjenester. I tillegg skal hun være en sentral bidragsyter i den helhetlige planleggingen og ledelsen av Harstad kommune, avslutter rådmann Hugo Thode Hansen.

     

Kontaktpersoner:

Rådmann Hugo Thode Hansen, telefon 977 89673

Rita Johnsen, telefon 975 20820