Interkommunalt planutvalg for kystplanarbeidet i Midt- og Sør-Troms har i møte 24.4.2019 vedtatt å legge forslag til Kystsoneplan for Midt- og Sør-Troms datert 24.4.2019, ut til offentlig ettersyn og høring. Planen omfatter sjøområdene i kommunene i Berg, Dyrøy, Gratangen, Harstad, Ibestad, Lenvik, Målselv, Skånland, Sørreisa, Tjeldsund, Torsken og Tranøy.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-14.

Merknader

Merknader til planen merkes med «Høring Kystplan II Midt- og Sør-Troms» eller saksnummer 18/1293 og sendes til postmottak@lenvik.kommune eller Lenvik kommune, Pb 602, 9306 Finnsnes.

Frist

Frist for uttalelser til planforslaget settes til 14. juni 2019

Folkemøter

I forbindelse med høring av planforslaget arrangeres det folkemøter:

  • 14 mai på Finnsnes, Kunnskapsparken kl. 18:00 for kommunene Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy
  • 20 mai Harstad, Auditorium, UiT Campus Harstad, kl. 18:00 for kommunen Harstad, Skånland og Tjeldsund.
  • 21 mai Gratangen, kommunehuset på Årstein, kl 18:00

Den kan bli annonsert flere folkemøter.

Dokumentene

Dokumentene, som inkluderer planbeskrivelse med vedlegg  og bestemmelser kan du laste ned her: http://strr.no/prosjekter/kystplan/

Link til interaktivt kart: https://arcg.is/04ySeS