Harstad kommune gjennomførte i sommer en ny aksjon for å rydde opp i bilvrak, EE-avfall, jernskrap og annet metallskrot. Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med Hålogaland Ressursselskap (HRS).

Innbyggerne i kommunen kunne levere jernskrap, metaller og EE-avfall gratis til 10 merkede oppsamlingssteder fra Sandtorg i Sør til Grøtavær i nord. De som hadde bilvrak eller større mengder skrap kunne avtale henting av skrapet på eiendommen.

Her er en oversikt over innlevert skrot på de forskjellige oppsamlingsstedene:

Sted
Tonn
Sandtorg
13,7
Gausvik
6,6
Sørvik
46,0
Kilbotn
41,6
Åsegarden
27,8
Ervik
32,4
Kasfjord
18,3
Aun
6,2
Lundenes
17,3
Grøtavær
6,2
Sum innsamlingssteder
216,1
Henting på eiendommen
Ca. 35
Innsamlet skrot totalt i kommunen
Ca. 250

 

Til sammenligning ble det samlet inn 90,3 tonn skrot i 2013-aksjonen og 160,4 tonn i 2015-aksjonen.  

 

Innsamlingsplassen i Ervika:

Innsamlingsplass for skrot i Ervika

 

Innsamlingsplassen på Lundenes: 

Innsamlingssted for skrot på Lundenes