Det er etablert et ressurssenter ved Seljestad ungdomsskole. Elever på inneværende skoleårs 7. trinn, med særskilt store tilretteleggingsbehov, kan søke om plass fra og med skoleåret 2020/2021.

Søknadsfristen er 10. januar 2021.

Her finner du søknadsskjema

Her er mer informasjon om ressurssenteret og søknadsprosessen: http://www.harstad.kommune.no/ressurssenter.481268.no.html