Det er tidskritisk at kommunestyrets vedtak av tiltaksomfang, deponiløsning og finansiering skjer nå i august. Avklaring nå er nødvendig for å kunne igangsette tiltaksgjennomføring våren 2012, som er en forutsetning fra Kystverket for at de skal være byggherre for et felles prosjekt, som igjen er avgjørende for at Harstad skal prioriteres med en betydelig statlig medfinansiering i sjøbunnsoppryddingen. Fordelen med samkjøring med Kystverket er så stor at Harstad kommune bør være villig til å treffe en rask beslutning med større usikkerhet enn man ellers ville gjort.