De som ønsker info om omfang, fremdrift etc, vil få dette ved å gå til kystverkets nettside: www.kystverket.no/renharstadhavn.

Anbudsdokumentet for entreprise E01 Mudring, tildekning og bygging av deponi er nå ferdigstillet av RI/Multiconsult as. Entreprisen blir lagt inn i Doffin denne uka.

Tilbudsbefaring 21. mars 2012, tilbudsåpning 20. april 2012.

Byggeledelse vil også bli annonsert i Doffin i løpet av mars 2012.

Dersom tilbudene er i hht budsjettert vil arbeidene bli bestilt i løpet av mai 2012, og oppstarten kan finne sted i løpet av juni 2012.