Harstad kommune og Kystverket har inngått en avtale om å samarbeide om miljøopprydding og farledsutdyping i Harstad havn, med Kystverket som byggherre og prosjektleder. Fellesprosjektet omfatter miljømudring og tildekking av forurensede sedimenter, utdyping og merking av farled, samt bygging av strandkantdeponi for sikker oppbevaring av de forurensede massene som tas opp.

Videre informasjon om prosjektet Ren Harstad Havn finnes på: www.kystverket.no/renharstadhavn

Prosjektet kan også følges via: http://www.facebook.com/#!/RenHarstadhavn
og/eller
http://twitter.com/#!/RenHarstadhavn