Miljøprofil

Harstad kommune bekoster henting og levering av oppsamlet avfall. Renovasjonstjenesten henter oppsamlet avfall på følgende steder etter kl 21.00 på aksjonsdagen:

 • Åsegarden v/returpunktet i busslomma
 • Bergseng skole parkeringsplass
 • Froskedammen barnehage parkeringsplass
 • Hagebyen skole parkeringsplass
 • Sama returpunktet ved Rimi
 • Skaret/Bjørnebåsen parkeringsplass
 • Seljestad returpunktet ved Rema
 • Normarka returpunktet ved renseanlegget
 • Dalsletta barnehage parkeringsplass
 • Vollen BRL returpunktet på parkeringsplassen
 • Plassenvegen v/returpunktet
 • Nedre Holtet ved fotballøkka
 • Breivika Barnehage parkeringsplass
 • Kila returpunktet ved renseanlegget
 • Sørvika returpunktet ved Shellstasjonen

Avfallet plasseres mellom kl 17:00 og 21:00.

Hvis noen ønsker å avtale andre oppsamlingssteder, eller å få utdelt gratis søppelsekker, ta kontakt oppsynsmann ved Renovasjonstjenesten på telefon 77 02 68 77.

NB! Glass/metall og grovere avfall omfattes ikke av henteordningen. Dette må sorteres ut og leveres på vanlig måte til returpunkt eller HRS. Privat avfall og hageavfall skal heller ikke leveres gjennom aksjonen. Hageavfall leveres på Åsegarden massedeponi.