Harstad kommune ble i januar 2020 godkjent som trafikksikker kommune og har forpliktet seg til å arbeide med trafikksikkerhet på alle områder.

På kulturområdet skal kommunen stimulere frivillige lag og foreninger til å innarbeide retningslinjer for sikker transport innenfor egen virksomhet. Harstad kommune har derfor utformet et forslag til reisepolicy som skal bidra til at trafikksikkerheten ivaretas av og for medlemmene. Dette gjelder til og fra aktiviteter, trening/aktiviteter ute i trafikken og når klubben er på reiser.

Alle lag og foreninger i Harstad er velkommen til å bruke reisepolicyen i sin virksomhet eller bruke den som utgangspunkt til å utforme sin egen reisepolicy.

► Her er dokumentet