Målgruppe

Personer med behov for tidsavgrenset, tverrfaglig rehabilitering i institusjon.

Slik søker du om tjenesten

Søknad om rehabilitering i institusjon rettes på eget søknadsskjema:  http://harstad.kommune.no/eknet/docs/pub/DOK01305.pdf

Du kan også få hjelp av fastlege til å bistå deg med søknad om tjenesten. 

Søknad sendes til:  
Harstad kommune
Postmottak v/koordinerende enhet
9479 Harstad

Kontaktinformasjon

Avdelingsleder
Randi R. Mjørlund
770 27450
Randi.Mjorlund@harstad.kommune.no 

 

Fagleder(Rehab.)
Vibeke Arnesen   770 27 455

Postadresse:
Harstad kommune
Helsehusets korttids- og rehabiliteringsavdeling
Postmottak
9479 Harstad
 
Besøksadresse:
Heggen allè 13, 2. etg
9406 Harstad