Beskrivelse av tjenesten

De fleste av oss opplever en gang i livet at de hverdagslige gjøremålene som tidligere har vært en selvfølge, blir vanskelig å mestre. Det er først da man merker hvor viktig disse aktivitetene egentlig er. Har du opplevd dette og ønsker å bli mer aktiv i eget liv?  Da kan tjenesten Rehabilitering i hjemmet være aktuelt for deg.  (Link til brosjyre)

Hvem kan få tjenesten

- Du som har behov for tverrfaglig oppfølging
- Du som har et ønske om å oppnå økt mestring i hverdagen
- Du som har eller nylig har blitt tildelt «helsetjenester i hjemmet»

Slik søker du om tjenesten

Du kan selv søke om tjenesten ved å rette egensøknad.
Link til søknadsskjema søknad om helse og omsorgstjenester.  
Du kan også få bistand fra din fastlege, hjemmetjensten eller spesialisthelsetjenesten. 

Søknad sendes:  
Harstad kommune
Postmottak v/koordinerende enhet
9479 Harstad

Hva kan du forvente av oss

- Rehabiliteringen vil foregå i dine kjente omgivelser.
- Målrettet innsats tilpasset dine ønsker og behov.
- Informasjon og veiledning.

Hva vi forventer av deg

- At du søker om tjenesten.
- At du har et klart ønske om å mestre daglige aktiviteter.
- At du jobber aktivt sammen med teamet for å nå dine mål.

Pris for tjenesten

Rehabilitering i hjemmet er en gratis tjeneste.

Åpningstider og kontaktinformasjon

Åpningstider:
Mandag-fredag 08.00-15.30
 
Telefon: 909 35 714
E-post: hanne.berg@harstad.kommune.no
 
Postadresse:
Harstad kommune
Hjemmebasert ReHabilitering
Postmottak
9479 Harstad
 
Besøksadresse:
Heggen allè 13, 2. etg
9406 Harstad