Utvalg for plan og næring får forelagt reguleringsplanen for turnhallen på Stangnes i sitt neste møte, 10. oktober. Det er ventet at utvalget der vil legge planen ut på høring, med seks ukers frist for eventuelle merknader.

Man kan ikke starte å bygge turnhallen før reguleringsplanen er endelig vedtatt. Det er ventet at reguleringsplanen kan bli vedtatt i kommunestyret i januar 2023, med påfølgende byggestart i februar/mars 2023. Dette med forbehold at eventuelle merknader og innsigelser er avgjort.

Det er nå besluttet å justere fristen for levering av anbud for bygging av selve turnhallen noe, slik at det er tilpasset det tidsløpet til reguleringsplanen. Det har ingen praktisk betydning for byggestart, men vil gi mulige entreprenører som har kapasitet etter de nye fristene til å til å delta i konkurransen. Det er ingen andre endringer i anbudet, enn selve fristen for innlevering og oppstart av byggeprosjektet.

Vi synes dette er beklagelig, og er - eller vil gå i dialog med berørte parter om fremdrift og eventuelle innvirkninger den nye tidsplanen har.