Planforslaget skal gi hjemmel for bygging av et leilighetsbygg i 2 etasjer med 8 leiligheter.

Planens innhold og virkninger er beskrevet i vedlagte planbeskrivelse.

Planforslaget ligger ute  til offentlig ettersyn i tiden 11.07.15.2015 – 05.09.2015 i Rådhusets ekspedisjon, Harstad kommune sine hjemmesider og på Harstad Bibliotek.

Eventuelle merknader/uttalelser må være poststemplet eller innlevert senest 05.09.15 til Harstad kommune, Areal- og byggesakstjenesten, 9479 Harstad eller på epost til

postmottak@harstad.kommune.no