Reguleringsplanen skal gi hjemmel for etablering av næringsaktivitet på eiendommene 68/38, 68/103 og 68/104. Det vises til vedlagte saksdokumenter.

Planvedtaket kunngjøres i Harstad Tidende 11.07.2015. Vedtaket vil også være tilgjengelig på kommunens hjemmeside; www.harstad.kommune.no .

Eventuelle krav om innløsning/erstatning må være fremsatt tre (3) år etter kunngjøring, jf. plan- og bygningslovens §§15-2 og 15-3.

Vedtaket kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, jf. § 1-9 og forvaltningsloven.

Eventuell klage stiles til Fylkesmannen i Troms og sendes via Harstad kommune. Frist for klage er tre uker etter kunngjøring, 01.08.15.