Organisasjonen Harstad kommune har levert solide resultater i 2017. Nå er regnskapet gjennomgått av revisor KomRev Nord, som på sin side ikke har noen meknader til kommunens regnskap.

- Det er vi svært fornøyd med, sier regnskapsleder i Harstad kommune, Rita Kristensen. Hun er også svært fornøyd med at revisoren heller ikke i år har noe å sette fingeren på. Slik har det også vært de siste årene.

Nå skal regnskap og årsrapport sendes til kontrollutvalget for behandling. I løpet av april og mai skal den gjennom øvrige utvalg, før kommunestyret tar begge til endelig behandling 25. mai.

LES MER: Regnskap 2017: Tidenes nest største overskudd

Gode tall

Driftsregnskapet er avlagt med historiens nest beste resultat for Harstad kommune, bare slått resultatet for 2016. Det regnskapsmessige resultatet i 2017 ble på 72,3 mill. kr. Investeringsregnskapet ble gjort opp i balanse. Sykefraværet er det laveste som er målt i Harstad kommune. Pr. 31.12. 2017 hadde Harstad kommune 1.803,5 årsverk. Sykefraværet ble redusert med 11,5 prosent, fra 9,6 % til 8,5 %.

Andre nøkkelfakta: 

  • Netto driftsresultat ble på 83,7 millioner kroner
  • Netto driftsresultat for konsernet Harstad kommune utgjør 4,2 % av driftsinntektene.
  • Investeringsregnskapet ble gjort opp i balanse med brutto investeringer på 401,1 millioner kroner.
  • Ved inngangen til 2018 var kommunens langsiktige lånegjeld 2,545 milliarder kroner.
  • Disposisjonsfondet, inklusive det regnskapsmessige overskuddet for 2017, er nå på 202 millioner kroner.
  • Harstad kommune er organisert med 37 enheter, ledet av hver sin enhetsleder
  • Kommunen har cirka 82 avdelingsledere.