Driftsregnskapet gjøres opp med regnskapsmessig overskudd på 27,8 mill kr. Netto driftsresultat er 31,6 mill kroner og utgjør 1,7 % av driftsinntektene. Dette er i tråd med regjeringens anbefaling for en sunn og god kommuneøkonomi.

Regnskapet for 2015 bekrefter at den økonomiske omstillingen har gitt varig virkning. Dette viser at kommuneorganisasjonen fortsetter å levere på samme gode måte som de siste årene.

Folkevalgte, tillitsvalgte og ansatte har alle bidratt. Felles virkelighetsoppfatning, en omforent strategi og evne og vilje til omstilling er nøkkelord for å beskrive det vi har fått til sammen, sier rådmann Hugo Thode Hansen.