Regnskapet for 2014 bekrefter at den økonomiske omstillingen har gitt varig virkning. Regnskapet gjøres opp med regnskapsmessig overskudd på 9,3 mill kr, og korrigert netto driftsresultat er forbedret med 47,8 mill kr. Dette er et resultat av at kommuneorganisasjonen har løftet i flokk. Politikere, ledere, tillitsvalgte og ansatte har alle bidratt. Felles virkelighetsoppfatning, besluttsomhet, omstillingsevne, god samhandling og stor innsats er nøkkelord for å beskrive det vi har fått til sammen, sier rådmann Hugo Thode Hansen.