- Vi oppfordrer alle som er på idéstadiet eller tenker på å starte oppgraderingsprosjekter hos seg, å ta prosjektene med og jobb konkret med de på seminaret, sier rådgiver Anne Mette Sætra hos Troms fylkeskommune. 

Seminarene er gratis.

Tema

Søknadsskriving og Prosjektarbeid 
Tips til å skrive en bedre søknad – vi kommer blant annet til å snakke om:
o   Hva gjør en søknad god eller dårlig?
o   Hva må være med?
o   Hva er en god prosjektbeskrivelse
o   Ulike krav / ulike ordninger
o   Budsjett og finansieringsplan

Hvordan planlegge og gjennomføre prosjekter på en god måte – dette er blant annet noe vi vil legge vekt på:
o   Fra idéfasen til gjennomføring 
o   Hva krever de ulike fasene?
o   Tips til gode prosesser
o   Motivasjon og dokumentasjon

Vi oppfordrer alle som er på idéstadiet eller tenker på å starte oppgraderingsprosjekter hos seg, å ta prosjektene med og jobb konkret med de på seminaret.

Hvor og når

30.1.2018    kl 18 -21                   HARSTAD                 Hotel Scandic, møterom Dag Otto
31.1.2018    kl 18 -21                   SJØVEGAN               Kulturhuset, møterom Lysthuset
1.2.2018      kl 1730 -2030          FINNSNES                Kunnskapsparken, undervisningsrom 259             OBS!! KLOKKESLETT!
5.2.2018      kl 18 -21                    TROMSØ                  Fylkeshuset, fylkestingssalen
7.2.2018      kl 18 -21                    SØRKJOSEN             Reisafjord hotell 
8.2.2018      kl 18 -21                    OTEREN                    Lyngskroa

VARIGHET
Ca 3 timer

Påmelding 

Send en epost til anne.mette.satra@tromsfylke.no og si fra hvor mange fra deres lag som kommer, og hvilket seminarsted dere melder dere på til.
Det er lov å komme uanmeldt, men av hensyn til kaffe og kaffemat er det fint om vi vet sånn ca. 

Frist: 28. januar for seminarene i Harstad, Sjøvegan og Finnsnes