Siden planen er viktig for alle som bor og jobber i kommunen, har vi satt av god tid til å hente inn innspill. Hele første halvår 2019 har det vært kjørt ulike prosesser for at flest mulig skal få si sin mening.

I løpet av våren arrangerte vi 3 store folkemøter; ett møte for hver av de tre satsningsområdene i planen. By- og distriktsutvikling, Helse og livskvalitet og Næring, nyskaping, kunnskap og kompetanse. På møtene stilte hele 22 innledere, og 270 innbyggere var i løpet av de tre møtene med og bidro med sin kunnskap og sine meninger. Fokuset på møtet var hvordan vi vil ha det i Harstad i fremtiden.

Barn og unge er involvert gjennom et eget opplegg. 5.-7. trinn på alle kommunens skoler ble invitert til å delta med tegninger av hvordan de ønsker å ha det i Harstad i fremtiden. Videre hadde ungdomsrådet et eget møte der vi fikk svar på en rekke spørsmål om hva de mener skal til for at Harstad skal være et bedre sted å være ung i fremtiden.

For at flest mulig skulle ha mulighet til å si sin mening hadde vi også en digital undersøkelse på kommunens nettsider. Her spurte vi om hva folk mener gjør Harstad til et attraktivt sted å leve, arbeide og besøke. Videre lurte vi på hva som kan gjøre Harstad enda mer attraktiv.

Etter alle innspillsmøtene og gjennomføringen av spørreundersøkelsen har vi fått ikke mindre enn 3600 innspill fra kommunens innbyggere!

Her kan du lese alle referatene med innspillene.