Søknader behandles fortløpende. Vedtak om redusert betaling vil gjøres gjeldende fra måneden etter søknadsdato. Det søkes til den kommunen barnet er folkeregistrert.

Det søkes elektronisk