15. juni settes som frist for å søke redusert foreldrebetaling for perioden 1. mai – 13. august. Søknader etter dette behandles fortløpende. Vedtak om redusert betaling vil gjøres gjeldende fra måneden etter søknadsdato. Det søkes til den kommunen barnet er folkegrgistrert.

Det søkes elektronisk