Rask psykisk helsehjelp er et lavterskeltilbud for voksne over 18 år med lettere til moderate psykiske helseutfordringer som angst, depresjon eller søvnvansker. Eksempler på dette kan være sosial angst, panikkangst, nedstemthet og grubling, overdreven bekymring, stressrelaterte problemer og insomni.

NB: Rask psykisk helsehjelp er ikke egnet for akutte kriser, komplekse tilstander eller alvorlige psykiske lidelser.

Dette kurset er et innføringskurs og passer for deg som ønsker å lære om hvordan man kan handtere lette til moderate angst og depresjonsplager ved hjelp av kognitiv atferdsterapi. Kurset er til for Harstads innbyggere.

Det er ingen påmelding, du trenger bare å møte opp til kursstart. Kurset er gratis og ledes av kognitive terapeuter.