Harstad kommune mottok i desember 2022 søknad om utbygging av boligdelen i Hvedingkvartalet.  Gjeldende reguleringsplan forutsetter gjennomgående leiligheter, slik at alle boligene fikk rom med åpninger mot stille side.  

Under støygrensen 

Rammesøknaden ble fremmet uten at kravet om gjennomgående leiligheter var imøtekommet. Harstad kommune måtte derfor igangsette uavhengig kontroll av støyprosjekteringene. Rapporten foreligger nå, og konkluderer med at alle leiligheter har rom og uteplass under grensen for gul støysone. Krav etter reguleringsplanen er derfor imøtekommet. Rammetillatelse er derfor utstedt. 

Les mer om støy og planlegging av nye boliger her

Fortsetter prosjektet

Hvedingkvartalet/Stian Arntzen er glad for at det nå foreligger rammetillatelse for bygging av leiligheter i Hvedingkvartalet. 

- Vi ser frem til å videreføre utviklingen av dette sentrale kvartalet i Harstad sentrum, med treningssenter i underetasjen, parkeringsanlegg med gangbro til Bysenteret og 46 flotte leiligheter på toppen. Hvedingkvartalet opplever stor interesse for å bo med de kvalitetene vi kan tilby og vi ser frem til å kunne realisere prosjektet, sier Stian Arntzen.