Rådmannen er kommunes øverste administrative leder. I rådmannsfunksjonen inngår to kommunalsjefer, digitaliseringsleder, næringssjef og kommunikasjonssjef.

Mer informasjon om rådmannsstaben i Harstad kommune.