Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
27. oktober:

Femte utlysning - kompensasjonsordning for bedrifter

Harstad kommunal kompensasjonsordning 5, 2021 for lokale bedrifter. Søknadsfrist 30.11.2021 Les mer

Ren Harstad havn

Harstad havn

Omfattende miljøundersøkelser av Harstad havn har avdekket svært høye nivåer av miljøgifter i bunnsedimentene. Harstad kommune har derfor i samarbeid med staten startet et prosjekt for å rydde opp i de forurensede sedimentene, samt å planlegge tiltak for å hindre tilsig og spredning av skadelige miljøgifter.

Ren Harstad Havn – Oppdatering

Harstad har fått ny kai og renere og dypere havnebasseng. Gammel sjøbunn med flere tusen kilo med giftige stoffer som bly, kvikksølv og PCB er fjernet fra matfatet til fisk, krabber og skjell.

Ren Harstad Havn – avtale mellom Kystverket og Harstad kommune om samarbeidsprosjekt

Kystverket og Harstad kommune har nå inngått avtale om å slå sammen miljøprosjektet Ren Harstad Havn og Kystverkets planlagte farledsutdyping inn mot Harstadbotn til et felles prosjekt; Ren Harstad Havn – et miljø- og utdypingsprosjekt. Kystverket skal være byggherre for fellesprosjektet, i nært samarbeid med Harstad kommune. Prosjektet skal gjennomføres for å bedre miljøforholdene i Harstad havn samt utbedre innseilingen innerst i Harstadbotn.

Ren Harstad Havn - vedtak om sjøbunnsopprydding

Harstad havn er til dels sterkt forurenset, og den er høyt prioritert for tiltak i det nasjonale arbeidet med sedimentopprydding. Etter flere års arbeid med kartlegging av forurensning og avklaring av nødvendige tiltak har Harstad kommunestyre fattet enstemmig vedtak om igangsetting av sjøbunnsopprydding.

Høring av revidert tiltaksplan Harstad Ren Havn

Multiconsult har på bestilling fra Klima- og forurensningsdirektoratet gjort en vurdering av Rambølls tiltaksplan for Harstad havn i forhold til miljømål, risikovurderinger, deponiløsninger og kostnadseffektivitet (V1). Multiconsult har på bakgrunn av denne vurderingen laget en revidert tiltaksplan for havna (V2), gjort en kostnadsvurdering av tiltak (V3) og en sammenstilling av øvrige rapporter (V4).

Lær om sjøbunnopprydding

Etter årtier med forurensning ryddes det nå opp i mange norske fjorder og havner. I en ny interaktiv animasjon kan du lære om forurensningen og hvordan sjøbunnen kan bli renere.

1 | 2