Om oss

Prosjektet er et samarbeid med kommunene Harstad, Skånland og Kvæfjord, samt UNN ved Senter for psykisk helse og rusbehandling i Sør Troms. Harstad kommune er vertskommune for prosjektet.

Prosjektet har en varighet på fire år frem til utgangen av 2021.

Målgruppen

Målgruppen er personer over 18 år med alvorlige psykiske lidelser og funksjonsfall på flere livsområder hvor det er behov for langvarige og sammensatte tjenester. Herunder pasienter med vedtak om tvunget vern uten døgnopphold (TUD) jfr Lov om Psykisk helsevern. Hensikten med prosjektet er å etablere et helhetlig koordinert tilbud til målgruppen i kommunene Harstad, Skånland og Kvæfjord, samt styrke og utvikle samarbeidet og kompetanseoverføringer mellom behandlingsnivå.