Beskrivelse av enheten

Leder Liv-Jorunn Karlsen, tlf 979 99 217
Avdelingsleder Eskil Remme Kleven, 979 99 222

Henvendelser via epost må sendes på sikker edialog.

Gå til tjenestebeskrivelsen for PPT