REGION NORD BASKETBALL

Idrettslag og -klubber

Org.nummer: 993298905

Hjemmeside:
www.basket.no/regionnord
Stiftelsesdato:
2003-11-22
Postadresse:
Postboks 867
9488 HARSTAD