NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN HARSTAD DEMENSFORENING

Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

Org.nummer: 915638627

Forretningsadresse:
c/o Marianne Oddny Jacobsen
Nesseveien 5
9411 HARSTAD
Stiftelsesdato:
2009-02-25
Frivillig organisasjon:
Nei