I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 og § 12-3 varsles herved igangsetting av detaljert reguleringsplanarbeid på vegne av Harstad kommune. Planområdet, som vist på kartutsnitt utgjør 2 dekar og er i dag regulert til bolig- og vegformål.  

Formålet med planarbeidet er å digitalisere og regulere området slik det er opparbeidet.

Opplysninger om planarbeidet ligger på A3 Arkitektkontors hjemmeside: http://www.a3a.no/pro/2018-013

Eventuelle merknader og innspill til planarbeidet bes sendt innen 14. oktober 2020 til: 

A3 Arkitektkontor as, postboks 753, 9487 Harstad.
E-post: post@a3a.no