Pnalprogrammet ble vedtatt av Harstad kommunestyre 16. juni 2022 i sak PS 107/2022

Du kan lese det her: https://harstad.kommune.no/eknet/docs/dok/dok03533.pdf