Her er oversikt over de politiske møtene i råd og utvalg. Endringer kan komme.:

STYRER, RÅD OG UTVALG

Møtetid

Jan

Febr

Mars

April

Mai

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Des

Kommunestyret

kl 0900

27

 

3 & 31

28

18

16

 

 

1 & 29

20

24

8

Formannskapet

kl 1300

18

22

22

6

10

7

 

23

13

11

8 & 22

 

Økonomi-, klima- og miljøutvalg

kl 0900

 

15

 

5

10 & 31

 

 

 

20 & 27

11

8 & 15

 

Utvalg for helse og omsorg

kl 1200

19

15

15

21

 

9

 

 

7

12

9

 

Utvalg for oppvekst og kultur

kl 1200

20

 

10

19

 

2

 

 

8

6

17

 

Plan- og næringsutvalget

kl 1200

18 09:00

16

16

20

9 09:00

8 & 29

 

17

21

10 09:00

16

20

Havnestyret

kl 1200

 

16

16

 

19

22

 

 

14

 

9

6

Eldrerådet

kl 1200

17

14

14

 

9

7

 

22

5

10

7

5

Råd for personer med funksjonsnedsettelser

kl 1200

 

21

21

26

12

13

 

 

19

18

14

6

Arbeidsmiljøutvalget

kl 0830

 

7

30

 

9

 

 

30

 

 

30

 

Kontrollutvalget

kl 0900

 

8

8

26

31

 

 

30

 

18

29

 

Partssammensatt utvalg

kl 0900

25

 

28

 

30

 

 

29

 

 

28

 

Øyriket Lokalutvalg (møter etter behov)

kl 1200

31

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

Sørbygda Lokalutvalg (møter etter behov)

kl 1200

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viltnemnda

kl 0900

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Barn- og unges kommunestyre (BUK)

kl 0900

 

 

10

 

 

8

 

 

30

 

 

1

Ungdomsrådet

 

20

17

17

21

20

12

 

18

8

13

10 & 17

5

Valgkomiteen: Møter etter behov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► Last ned som pdf-fil.