«Plan for opplæring av flerspråklige barn i grunnskolealder – Velkommen!» ble vedtatt av kommunestyret 22/06 2017.

Planen gjelder fra og med skoleåret 2017/2018.