• begrense bruken av personopplysninger til det som er nødvendig for å kunne gi deg kommunale tjenester
  • behandle personopplysninger etter gjeldende lov og i respekt for dine interesser og rimelige forventninger
  • svare på spørsmål om kommunens behandling av dine personopplysninger og om dine personvernrettigheter . Send epost til personvernombud@harstad.kommune.no

Harstad kommune har en verdihåndbok og etiske retningslinjer som støtter opp prinsippene i GDPR.

Les mer om retningslinjer for ansatte her.